VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULP BELT U STEEDS HET NUMMER 112

112 Kontich 24/7 ter beschikking voor de bevolking van Kontich en omliggende.

Sinds 1 februari 2015 staat er op de duffelsesteenweg 165 een 112 ziekenwagen klaar die enkel rijdt in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening. Dus de 112 (vroeger den 100 in de volksmond)

Deze 112 ziekenwagen staat 24u/24u – 7d/7d klaar voor de bevolking van Kontich en omliggende.

De ziekenwagen wordt bemand door zeer goed opgeleide beroepskrachten en vrijwilligers die beschikken over een geldige  DGH (Dringende Geneeskundige Hulp) badge en constant worden bijgeschoold.

De ziekenwagen is met de meest moderne middelen uitgerust en volledig conform met de opgelegde regels van FOD Volksgezondheid. Er staat ook steeds een reserve wagen klaar  met dezelfde uitrustig .

Na het krijgen van de melding via de  HC 100 centrale Antwerpen, vertrekt onze 112 ziekenwagen binnen de 2 minuten. Bij aankomst wordt de patiënt beoordeeld en gestabiliseerd. Bij twijfel en in geval van een levensbedreigende situatie, levert een door onze ambulanciers  opgeroepen MUG-team( medisch urgentie groep) bijkomende  medische ondersteuning.

Alle patiënten worden altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis(opgelegd door HC 100 centrale) met erkende spoedgevallendienst afgevoerd. Slechts met toestemming van de HC 100 centrale (indien de toestand van de patiënt het toelaat) of bij beslissing van een MUG- arts , kan eventueel worden afgeweken naar een ander ziekenhuis met erkende spoedgevallendienst binnen een aanvaardbare afstand.

Enkele belangrijke tips:

  • Voorzie een duidelijke zichtbare huisnummer
  • Bij avond of nacht, laat een lamp branden bij de ingang of zet de deur open indien mogelijk
  • Indien mogelijk, maak ruimte in de toegangsweg, bv in de hal, trappen, geparkeerde auto’s voor de oprit enz.
  • Laat indien mogelijk iemand ons opwachten.

Vacatures

Gezien de dienst 112 Kontich zoals de meeste 112 ambulancediensten in Vlaanderen met vrijwilligers werkt, zijn extra medewerkers uiteraard steeds welkom.

Als hulpverlener-Ambulancier moet U beschikken over het attest “DGH” en moet U een blanco bewijs van zeden en goed gedrag model 2 kunnen voorleggen.

Indien U reeds beschikt over een geldige badge 112 kan U na een interne opleidingsperiode ingezet worden om met de ambulance noodoproepen in het kader van de dringen geneeskundige hulpeverlening 112 te beantwoorden.

Wie nog niet in het bezit is van een geldig DGH badge, voorzien wij na een positieve screening een plaats in de opleiding “Hulpverlener  – Ambulancier” in de provinciale opleiding school. Na een gunstige geslaagde opleiding en evaluatie kan u dan na een interne opleiding periode worden ingezet als hulpverlener-Ambulancier.